Z naszej bajki

Świetlicowe to i owo

Wpisy

 • środa, 21 marca 2012
 • niedziela, 11 marca 2012
  • Świetlicowy Konkurs Plastyczny "PISANKA WIELKANOCNA"

   Świetlicowy Konkurs Plastyczny "PISANKA WIELKANOCNA"


   Cele konkursu:

   • aktywne włączanie się w kultywowanie tradycji wielkanocnych
   • rozbudzanie zainteresowania symboliką i tradycjami wielkanocnymi
   • rozwijanie pomysłowości i wyobraźni twórczej dziecka
   • rozwijanie zainteresowań plastycznych pobudzających do twórczego wykorzystania wolnego czasu

    

   Regulamin:

   1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich Świetliczaków
   2. Technika prac: dowolna
   3. Format: praca przestrzenna
   4. Kryteria oceny:
    - oryginalność
    - pomysłowość
    - walory artystyczne
    - symbolika wielkanocna
    
   5. Preferowane będą pisanki samodzielnie wykonane przez dzieci.
   6. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
   7. Przewidziane są nagrody.
   8. Każda praca powinna zawierać metryczkę ( imię i nazwisko autora, klasę ucznia).
   9. Prace można dostarczać osobiście do 31 marca 2012 r. na szkolną świetlicę do Pani Lidii Krakowskiej.


   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   katmar30
   Czas publikacji:
   niedziela, 11 marca 2012 10:07
  • Wiosna tuż, tuż...

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   katmar30
   Czas publikacji:
   niedziela, 11 marca 2012 09:58